Zien, voelen, willen, veranderen

Aanpak

Compassium heeft een uniek en bewezen concept van samenwerking ontwikkeld dat zich al in vele (toonaangevende) organisaties heeft bewezen. 

Veranderingen realiseren

Centraal in de aanpak van Compassium Management Consultants staat de actieve rol van alle bij de samenwerking betrokken medewerkers. Zij zijn de architecten van hun eigen toekomst. Doordat zij vanaf het begin betrokken zijn bij het verbeteringsproces van de samenwerking ontstaat er een maximaal draagvlak voor veranderingen. Deze veranderingen kunnen daardoor relatief snel en effectief doorgevoerd worden. Compassium Management Consultants is niet een bureau dat rapporten schrijft maar een bureau dat daadwerkelijk veranderingen tot stand brengt.

Veranderen in 4 fasen

Compassium Management Consultants heeft gekozen voor een aanpak in 4 fasen: Zien, Voelen, Willen en Veranderen. In de eerste fase ‘Zien’ helpen we mensen op een verfrissende manier te kijken naar hun eigen organisatie. Vervolgens is er bij ‘Voelen’ ruimte en aandacht voor de gevoelens die het zien bij de mensen los maakt. De gewenste toekomstige situatie komt bij ‘Willen’ aan de orde als logisch vervolg op zien en voelen. Het is belangrijk om er in deze fase een samenhangend geheel van te maken dat gedegenheid, kracht en enthousiasme uitstraalt. Tenslotte is de laatste fase ‘Veranderen’. Daadwerkelijk de acties uitvoeren, de voortgang hiervan monitoren en de successen met elkaar vieren.

Aandachtspunten bij het veranderingsproces

Samenwerking verbeteren begint volgens Compassium Management Consultants bij de top van organisaties. Inzicht, beleving en succes bepalen het tempo dat vaak schoksgewijs plaats vindt. Bovengenoemde vier fasen moeten uiteindelijk drie keer doorlopen worden om de verandering structureel te verankeren.

Compassium
Management Consultants

is gespecialiseerd in het tot stand brengen van effectieve samenwerking in organisaties en het daadwerkelijk realiseren van veranderingen.


Wij richten ons op het management en directies in middelgrote en grote bedrijven en instellingen.