Zien, voelen, willen, veranderen

Opdrachtgevers

In een aantal branches hebben wij met succes opdrachten uitgevoerd voor opdrachtgevers. Het betreft vaak langlopende contacten waarbij vervolgopdrachten veel voorkomen. Het zijn veelal middelgrote tot grote bedrijven en instellingen.

Diverse opdrachtgevers zijn graag bereid als referentie op te treden.

Compassium
Management Consultants

is gespecialiseerd in het tot stand brengen van effectieve samenwerking in organisaties en het daadwerkelijk realiseren van veranderingen.


Wij richten ons op het management en directies in middelgrote en grote bedrijven en instellingen.