Zien, voelen, willen, veranderen

Visie

Organisaties bereiken succes door te excelleren in hun bedrijfsprocessen. Effectieve samenwerking is hiervoor een voorwaarde. In veel organisaties schort het hier aan en wordt veel menselijke energie gemorst. Het gevolg is dat organisaties minder presteren en mensen minder plezier in hun werk hebben.

De oorzaak en gevolgen van een slechte samenwerking:

Kenmerken voor organisaties met een slechte samenwerking: er is weinig richting, mensen en afdelingen werken langs elkaar heen, gebrek aan motivatie bij medewerkers, managers proberen krampachtig grip op de zaak te houden en praten veel en luisteren weinig.  

De gevolgen van een slechte samenwerking zijn groot:

  • verlies van klanten
  • kansen worden niet benut
  • veel onnodige kosten
  • te laat reageren op bedreigingen
  • verloop van goed personeel
  • te weinig innovatie

Er wordt dus veel menselijke energie gemorst!De oplossing is te vinden in de bouwstenen van effectieve samenwerking:

  • een heldere en door mensen gedragen strategie
  • een transparante organisatie waar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op elkaar zijn afgestemd
  • waarbij open communicatie mensen helpt om elkaar te begrijpen en helpen en 
  • een sterke cultuur met duidelijke omgangsvormen.

Het zijn de bouwstenen van samenwerking die veelal in onderlinge samenhang gebreken vertonen. In de hectische wereld waarin we leven met volle agenda’s en vele deadlines komen we er vaak niet aan toe om aan deze bouwstenen van samenwerking aandacht aan te besteden. Compassium helpt directies en managers om gezamenlijk de gebreken van de samenwerking op te sporen, hiervoor oplossingen te bedenken en deze te implementeren.


Compassium
Management Consultants

is gespecialiseerd in het tot stand brengen van effectieve samenwerking in organisaties en het daadwerkelijk realiseren van veranderingen.


Wij richten ons op het management en directies in middelgrote en grote bedrijven en instellingen.