Zien, voelen, willen, veranderen

Werkwijze

De werkwijze van Compassium is voor elke opdracht verschillend. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever werken wij een stappenplan uit dat helder maakt op welke wijze het gewenste resultaat behaald wordt. Indien gewenst wordt periodiek een schriftelijke tussenrapportage verstrekt. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over de duur van de opdracht, de (rol van) betrokkenen, de locatie en de kosten.

 

Compassium
Management Consultants

is gespecialiseerd in het tot stand brengen van effectieve samenwerking in organisaties en het daadwerkelijk realiseren van veranderingen.


Wij richten ons op het management en directies in middelgrote en grote bedrijven en instellingen.